Choroba żylakowa kończyn dolnych

Choroba żylakowa kończyn dolnych popularnie zwana żylakami spowodowana jest niewydolnością zastawek żylnych. W efekcie tej dysfunkcji dochodzi do cofania się krwi z układu głębokiego żył do żył powierzchownych. Nadmierna ilość krwi żyłach powierzchownych doprowadza do uszkodzenia ich ściany i rozdęcia naczynia. W ten sposób powstaje tzw. żylak.

Żylaki kończyn dolnych oprócz tego, że zmniejszają walory estetyczne nóg powodują tez nieprzyjemne dolegliwości takie jak obrzęki, bóle nóg. Są one wreszcie źródłem materiału zatorowego, co może doprowadzić do zatoru różnych naczyń w obrębie całego organizmu. Nierzadko efektem takiego zatoru jest także zgon pacjenta.