Zakrzepowe zapalenie żył

Zakrzepowe zapalenie żył jest chorobą wywołaną wytworzeniem skrzepu w obrębie naczynia żylnego. Dzieje się tak wówczas, gdy ma miejsce zwolniony przepływ krwi, dominują czynniki krzepnięcia we krwi oraz ściana naczynia jest uszkodzona.

Istnieje wiele przyczyn prowadzących do powstania zakrzepowego zapalenia żył. Należy tu wymienić przede wszystkim: duże zabiegi operacyjne, urazy, długotrwałe unieruchomienie, nowotwory złośliwe, ciąża, połóg, zaawansowana niewydolność krążenia, przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych itp.

Gdy dochodzi do zakrzepowego zapalenia żył wówczas możemy obserwować następujące objawy: ból łydki podczas chodzenia, obrzęki kończyn dolnych, tkliwość, bolesność uciskowa, ocieplenie kończyny, poszerzenie żył, podwyższona temperatura ciała. W przypadkach bardzo zaawansowanych dochodzi nawet do martwicy. Leczenie jest zróżnicowane i zależy od zaawansowania zmian. Wymienić tu należy: leczenie uciskowe i przeciwkrzepliwe.