Miażdżyca

Choroba żylakowa kończyn dolnych popularnie zwana żylakami spowodowana jest niewydolnością zastawek żylnych. W efekcie tej dysfunkcji dochodzi do cofania się krwi z układu głębokiego żył do żył powierzchownych. Nadmierna ilość krwi żyłach powierzchownych doprowadza do uszkodzenia ich ściany i rozdęcia naczynia. W ten sposób powstaje tzw. żylak.

Żylaki kończyn dolnych oprócz tego, że zmniejszają walory estetyczne nóg powodują tez nieprzyjemne dolegliwości takie jak obrzęki, bóle nóg. Są one wreszcie źródłem materiału zatorowego, co może doprowadzić do zatoru różnych naczyń w obrębie całego organizmu. Nierzadko efektem takiego zatoru jest także zgon pacjenta.

Miażdżyca to choroba naczyń tętniczych. Polega ona na tym, że w naczyniu odkładają się tzw. blaszki miażdżycowe. Powoduje to, że naczynie tętnicze staje się węższe, sztywniejsze, przepływa przez nie mniej krwi. W efekcie dochodzi do gorszego ukrwienia narządu, który zaopatrywany jest przez zmienione miażdżycowo naczynie. Zmiany miażdżycowe mogą być obecne tylko w naczyniach danego narządu jak również jednoczasowo zmiany takie mogą występować w całym organizmie i wtedy mówimy o miażdżycy uogólnionej.

Jak to się dzieje, że w naszym organizmie rozwija się miażdżyca? Najczęściej do rozwoju miażdżycy dochodzi na skutek tzw. niezdrowego stylu życia .Winę ponoszą tu przede wszystkim: palenie papierosów, dieta bogata w tłuszcze, niewielka aktywność fizyczna lub zupełny jej brak. Miażdżyca jest chorobą, która jeżeli już się pojawi zazwyczaj powoduje objawy. Należą do nich gorsza tolerancja wysiłku, łatwe męczenie się, duszność, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, omdlenia i utraty przytomności, bóle nóg podczas chodzenia, chłodne i blade dłonie oraz stopy. W konsekwencji miażdżyca prowadzi do takich następstw jak zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, impotencja, udar mózgu, niedokrwienie kończyny dolnej wymagające amputacji.